گزارشات و رویدادها

آخرین گزارشات منتشر شده

گزارش قطب نمای اقتصاد دیجیتال 2019

امروزه همه چیز در مورد ردیابی، نظارت، گوش فرا دادن، تماشا و مشاهده داده‌هاست

استارتآپ های تولید هوشمند

حوزه های فعالیت، فناوری ها و مدل های کسب و کار

استارت آپ های شهر هوشمند

حوزه های فعالیت، فناوری ها و مدل های کسب و کار

عضویت در خبرنامه

برای آگاهی از آخرین گزارشات منتشر شده ایمیل خود را وازد کنید